NGỮ VĂN 7 TUẦN 25 -TIẾT 100

Tiết 100 – Tiếng Việt
TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN:
CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

I.Tìm hiểu chung:
1.Câu chủ động và câu bị động.

a.Tìm hiểu: sgk/57
*Nhận xét
a. Mọi người / yêu mến em.
CN VN
b. Em / được mọi người yêu mến.
CN VN
->Chủ ngữ trong câu (a) “mọi người” là chủ thể của hoạt động “yêu mến”.
->Chủ ngữ trong câu (b) “Em” là đối tượng của hoạt động “yêu mến”.
à Câu có chủ ngữ như câu (b) là câu bị động ( a) là câu chủ động
b.Ghi nhớ: sgk/57
2.Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
a.Tìm hiểu các ví dụ: (sgk/64)
a.Người ta đã hạ cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải xuống từ hôm “hóa vàng”
CT HĐ ĐTHĐ
à Câu chủ động
b. Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ xuống từ hôm “hóa vàng”
ĐTHĐ HĐ
à Câu bị động
c. Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ hôm “hóa vàng”
ĐTHĐ HĐ

à Câu bị động
*Nhận xét:
1.* Giống:
– Hai câu miêu tả cùng một sự việc
– Hai câu đều là câu bị động
* Khác: +Câu b. Dùng “được”(“bị”)
+ Câu c Không dùng “được”(“bị”)
2.Đối tượng hoạt động của câu bị động chuyển lên đầu câu.

è Kết luận: Có 2 kiểu câu bị động:
– Kiểu câu bị động có dùng “được”, “bị”
– Kiểu câu bị động không dùng ‘được”, “bị
à Câu a có cùng nội dung với câu b, c là câu chủ động tương ứng với câu b, c.
à Muốn chuyển từ câu a – câu chủ động sang câu b, c – câu bị động.
*Cách 1:- Xác định cụm từ chỉ đối tượng của hoạt động (cánh màn điều… vải)
-Chuyển cụm từ chỉ đối tượng của hoạt động (Cánh màn điều… vải) lên “đầu câu”.
-Thêm từ “được” hoặc “bị” cho phù hợp sau cụm từ ấy. (câu b)
*Cách 2: – Xác định cụm từ chỉ đối tượng của hoạt động.
-Chuyển cụm từ đó lên đầu câu.
-Lược bỏ hoặc biến cụm từ chỉ chủ thể của hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.
(câu c)
è KL: Có 2 cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động :
-Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ ĐT của HĐ lên đầu câu và thêm các từ bị hoặc được vào sau từ (cụm từ) ấy.
-Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ ĐT của HĐ lên đầu câu , đồng thời lược bỏ hoặc biến từ (cụm từ) chỉ chủ thể của hoạt động thành 1 bộ phận không bắt buộc trong câu.
b/ Ghi nhớ: sgk/ 64
II/ Luyện tập:
BT1/65
a/ Ngôi chùa ấy được (một nhà sư vô danh) xây từ thế kỷ XIII
-> Ngôi chùa ấy xây từ Thế kỷ XIII
b/ Tất cả cánh cửa chùa được ( người ta ) làm bằng gỗ lim.
->Tất cả cánh cửa chùa làm bằng gỗ lim.
c/ Con ngựa bạch được (chàng kị sĩ) buộc bên gốc đào.
->Con ngựa bạch buộc bên gốc đào.
d/ Một lá cờ đại được (người ta) dựng ở giữa sân.
-.Một lá cờ đại dựng ở giữa sân.
-BT 2/65
* Chuyển đổi:
b/ Ngôi nhà ấy bị người ta phá đi.
-> Ngôi nhà ấy được người ta phá đi.
c. ->Sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn đã bị trào lưu đô thị hoá thu hẹp.
->Sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn đã được trào lưu đô thị hoá thu hẹp.
* Phân biệt sắc thái ý nghĩa: bị – được
àCâu bị động dùng ‘được” có hàm ý đánh giá tích cực về sự việc được nói đến trong câu.
àCâu bị động có dùng “bị” có hàm ý đánh giá tiêu cực về sự việc được nói đến trong câu.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *