Phần mềm làm đề thi trắc nghiệm Smart test

Linh tải phần mềm soạn đề kiểm tra SmartTest

Nháy vào link sau:

https://drive.google.com/file/d/0B1odHhZsGjDySWtfOTZGVWRkUGM/view?usp=sharing

Chọn tải về, chọn vẫn tải không quét virus. Nếu không nháy được thì copy link rùi dáng vào tab trình duyệt mới.

Key bản quyền:
TRƯỜNG THCS NHỊ THÀNH
THỦ THỪA
CC07-9B3A-8860-A8BE